Een blijde boodschap

Hoofdstuk 2 neemt in mijn boek Aan de Europese natie een bijzondere plaats in, omdat ik daarin een eigen duiding geef van de blijde boodschap van Jeshua van Nasjrath, bij ons beter bekend als 'Jezus van Nazareth'. De Joodse wijze Jeshua beschouw ik namelijk als degene die het eerst en het treffendst de Europese Droom in het teken van spel en zorg heeft geformuleerd. Aan het einde van het hoofdstuk vat ik dat (p. 61-62) als volgt samen:

Jeshua leefde een vrij verkeer. Hij ging vrijmoedig om met zijn god, met de religieus-juridische tradities van zijn volk, en met mensen van alle rangen, standen en gezindten. Schandalig was zijn optreden omdat hij ook en juist vrije omgang had met door zijn tijdgenoten verachtte vrouwen en mannen: de spreekwoordelijk geworden 'hoeren en tollenaars'. Een wereld van onbegrensde liefde en zorg stond hem voor ogen, een wereld die in geschriften van zijn volgelingen ook wel het 'koninkrijk der hemelen' wordt genoemd. Het schijnt als een rijk van speelse conversatie te moeten worden opgevat: als een levenssfeer waarin mensen zich vrij als de vogels, onbekommerd om welke broodwinning dan ook, overgeven aan een spelend, liefdevol verkeer met god zowel als de naaste. Klopt dit beeld, dan is het geen wonder dat Jeshua zijn volgelingen leerde dat het koninkrijk alleen betreden kon worden door degenen die hun preoccupaties met wereldse nuttigheden achter zich konden laten: door degenen dus, die bereid en in staat waren om te veranderen, en te worden als onaanzienlijken. Wil een mens zijn speelse conversatie nuttig maken, dan komt volgens Jeshua een toegewijde, liefhebbende zorg voor onze naaste in beeld. Wij maken met andere woorden onze liefde voor iedereen die op ons pad komt, nuttig door op te treden als zijn of haar 'verzorgende', als zijn of haar 'dienaar'.

Jeshua van Nasjrath heeft de droom geformuleerd van mensen die in hun spel onbekommerd en vrij met elkaar verkeren, en in de sfeer van het nut vervuld zijn van de wens om zorg te dragen voor iedere naaste: voor werkelijk iedereen die het eigen pad kruist. Jeshua heeft zijn droom nadrukkelijk als een 'blijde boodschap' aan de gehele mensheid geschonken. In Europa resoneert zijn boodschap reeds twee millenia, en het is in deze zin dat Jeshua's visioen als een 'Droom voor Europa' heeft gewerkt.

Aan de Europese Natie lezen?

Als paperback is het boek te bestellen bij Nederlandse boekwinkels als Voorhoeve Hilversum en bij bol.com.

Als e-book is het werk verkrijgbaar bij boekwinkels als Voorhoeve Hilversum en bij bol.com.

Joost van der Net, Aan de Europese Natie verscheen in 2017 bij uitgeverij Klement.

ISBN paperback: 9789086872015
ISBN e-book: 9789086872480