Boek: 'Aan de Europese Natie'


Van American Dream naar Europese Droom

Kort na de Brexit en het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten verscheen mijn boek 'Aan de Europese natie'. Met een kwinkslag spreek ik de Europese elites in dit boek aan als leden van een 'Europese natie'. Hen roep ik op om de Europese Droom te omarmen die al eeuwen in de maak is, en die in de plaats moet komen van de in een nachtmerrie verkeerde 'American Dream'. Die oproep ziet er zo uit, als ik het begin en einde van mijn Inleiding (p. 13 en 15-16) citeren mag:

Opgegroeid in het laatste kwart van de 20e eeuw, herinner ik me zeer goed hoe velen in Europa opkeken naar de Verenigde Staten van Amerika. De VS, daar leek alles mogelijk; daar kon iedereen met hard werken bereiken en vergaren wat hij maar wilde. De American Dream inspireerde miljoenen Europeanen. Het scheen velen wenselijk, dat ook op ons continent ieder individu door eigen inspanningen voor zich en voor zijn nakomelingen steeds meer bezit en een steeds betere maatschappelijke positie kon verwerven. 'Steeds meer, steeds beter' - deze droom hoorde uit te komen voor werkelijk iedereen die van aanpakken wist, ongeacht zijn of haar maatschappelijke startpositie. Aan het begin van de 21e eeuw moeten we vaststellen dat deze droom van het 'steeds meer, steeds beter' voor de meeste Amerikanen als een zeepbel is uiteengespat. De VS tellen tegenwoordig miljoenen zogeheten ‘werkende armen’. Dit zijn mannen en vrouwen die zich kapot werken voor een loon zo laag, dat het hen niet eens boven de armoedegrens uit tilt. De 'working poor' leiden van vader op zoon en van moeder op dochter een uitzichtloos bestaan. Hoe hard ze ook werken, hoe zeer ze ook alles geven, het is voor hen vrijwel onmogelijk geworden om door eigen inspanning vooruit te komen.

Europa volgt de Verenigde Staten de afgrond niet in - nog niet. Het lijkt mij goed als wij, Europeanen, eens en voor altijd afscheid nemen van de in de VS groot geworden droom van het ‘alsmaar meer’, een droom die voor een meerderheid van de beroepsbevolking van dat land is verkeerd in de nachtmerrie van uitzichtloos geploeter in laagbetaalde, geen enkele vervulling schenkende banen. Europeanen willen iets anders. Wij willen gestalte geven aan een eigen droom. Waar die Europese Droom uit bestaat? In mijn boek stel ik dat wij in Europa het best dromen van spelende mensen die onbekommerd en vrij met elkaar verkeren, vervuld van de wens om voor werkelijk iedere naaste zorg te dragen.


Twee delen

Het boek valt grofweg in twee delen uiteen:

  • Een filosofische uiteenzetting over spel en nut, waarin ik mij kritisch uiteenzet met het bekende boek Homo Ludens van de Nederlandse historicus Johan Huizinga.  'Spel' stel ik in mijn uiteenzetting bovendien gelijk aan wat de Engelsen 'leisure' en de Fransen 'loisir' noemen. De filosofische uiteenzetting beslaat in het boek het eerste hoofdstuk. Lees meer over hoofdstuk 1 >>

  • Een schets van de Europese geschiedenis, lopend langs de lijnen van nut en leisure. Naar het heden toe komt in mijn verhaal ook de geschiedenis van de VS aan de orde, voor het nodige contrast met onze eigen Europese historie. De historische schets deel beslaat de hoofdstukken 2 tot en met 6. Hoofdstuk 2 neemt daarbij een bijzondere plaats, omdat ik daarin een eigen duiding geef van de boodschap van Jeshua van Nasjrath ('Jezus van Nazareth'). De Joodse wijsheidsleraar Jeshua beschouw ik namelijk als degene die de Europese Droom het eerst en het treffendst heeft geformuleerd. Lees meer over hoofdstuk 2 >>
    of Lees meer over de conclusie van het boek >>

Aan de Europese Natie lezen?

Als paperback is het boek te bestellen bij Nederlandse boekwinkels als Voorhoeve Hilversum en bij bol.com.

Als e-book is het werk verkrijgbaar bij boekwinkels als Voorhoeve Hilversum en bij bol.com.

Joost van der Net, Aan de Europese Natie verscheen in 2017 bij uitgeverij Klement.

ISBN paperback: 9789086872015
ISBN e-book: 9789086872480