Contact

Sinds het midden van de jaren negentig heb ik mij met veel plezier gewijd aan de op- en uitbouw van 'web 1.0'-omgevingen. Het moge duidelijk zijn dat de website joostvandernet ook als '1.0' kwalificeert. De site bevat immers alleen hetgeen ik, onbescheiden, meen te moeten en te kunnen delen met de wereld, en biedt nergens mogelijkheid tot het plaatsen van reacties.
Met grote bewondering sla ik mensen gade die dagelijks in staat blijken om commentaren, foto's en andere informatie op het sociale web te plaatsen. Zelf kan ik hier simpelweg de tijd en het geduld niet voor opbrengen. Ook ontbreekt het mij aan tijd voor het modereren van bijdragen die anderen op deze site zouden willen achterlaten. Het is daarom dat deze site geen 'web 2.0'-faciliteiten heeft.
Natuurlijk ga ik wel graag het gesprek aan over hetgeen ik in deze website online heb gezet. Daarom ben ik bereikbaar via
joost[ad]joostvandernet.nl

Let wel: ik reageer alleen op mails die betrekking hebben op de onderwerpen en thema's als gepubliceerd op deze website. Wegens tijdgebrek kan het even duren voordat ik toekom aan beantwoording van een terzake doende mail.

Contact in ENGLISH

It is with the utmost care that I have written my texts dedicated to classical music on LP. Of course, it is very well possible that I am wrong concerning some technical detail or that you would like to know more. In these cases, please feel free to contact me at joost[ad]joostvandernet.nl

Please note that I reserve the right not to respond to your mail if you engage in what are clearly not technical matters but matters of taste. Also, it may take some time before I will able to respond to your message.